Aurkitu zure izena

Primary tabs

Mariasunbil

0
Neska
Toponimoa da: Ez

Honen osagaiak Maria eta Sunbil (Sunbilla) herri izena dira. Sunbillan (N) ageri da, XVI. mendean (Maria Sunbil).

Mariaurra

0
Neska
Toponimoa da: Ez

Honen osagaiak Maria eta haurra izen arrunta dira. Bigarren hau haurride gazteenak eraman izan du orain arte Luzaide (N) bezalako herrietan, beste ahizpa bat ere (edo gehiago) Maria zenean, elkarrengandik bereizte aldera. Xede bera lortzeko ttipi ere erabili izan da, haundi-ri kontrajarririk, eta ez bakarrik Maria izenarekin. 

Mariaxuri

0
Neska
Toponimoa da: Ez

Honen osagaiak Maria pertsona izena eta zuri adjektiboaren aldaera adierazkorra datekeen xuri dira. Nuinen (N) ageri da, 1546an (Maria xurj). Aldaera: Marizuri.

Maribeltz

0
Neska
Toponimoa da: Ez

Honen osagaiak Mari emakume izena eta beltz adjektiboa dira. Arizkungo (N) Maribeltzenea (1826) oikonimoaren oinarrian dago. 

Maribertiz

0
Neska
Toponimoa da: Ez

Honen osagaiak Mari eta Bertiz toki izena (N) dira.

Marieder

0
Neska
Toponimoa da: Ez

Honen osagaiak Mari izena eta eder adjektiboa dira. 1728an Maria Ederra dokumentatzen da Pasaian (G), eta, bestalde, orain hamarkada batzuk Marieder zeritzan emakumea, Garazikoa bera (NB), ari izan zen lanean Luzaideko ostatu batean (N). Subitzan (N) Mariederrena oikonimoa zegoen XVI. mendean. 

Mariederko

0
Neska
Toponimoa da: Ez

Marieder izenaren hipokoristikoa zela dirudi. Iturengo (N) Mariederkorena oikonimoan ageri da, 1661etik aitzina.

Marieta

0
Neska
Toponimoa da: Bai

Maria izenaren Erdi Aroko hipokoristikoa (Marieta, Etxabarri, N), eta Arabako herria.

Mariezkurra

0
Neska
Toponimoa da: Ez

Honen osagaiak Mari antroponimoa eta Ezkurra herri eta ugalde izena dira. 1539an ageri da, Ezkurrako (N) oikonimo baten oinarrian ("Joanes de mariezcurrarena").

Marigabon

0
Neska
Toponimoa da: Ez

XI-XVII. mendeetan azaltzen da Mari eta Gabon izenez osatutako hau. 1575ean Oñatin (G) Mari Gabon de Umerez y Otalora bataiatu zuten. Aldaera: Gabone.

Marigartzia

0
Neska
Toponimoa da: Ez

Behin baino gehiagotan aurkitzen dugu Marigartzia izena (Mari eta Gartzia) oikonimoen oinarrian, Aranon (N) adibidez (Marigarzia, 1726-1727).

Marigorri

0
Neska
Toponimoa da: Ez

Ilargiaren ezizenetako bat.

Marigozo

0
Neska
Toponimoa da: Ez

Honen osagaiak Mari izena eta gozo, goxo adjektiboa dira. Pasaian (G) Maria goxo ageri da 1591n eta Marigozo 1679an.

Marimaite

0
Neska
Toponimoa da: Ez

Mari eta Maite-ren bat egitetik sortu den izena. Pasaian (G) 1720an Maria Maite ageri da; Luzaiden (N) bada Marimaitenea deritzan etxea. Baliokidea: Mariamada (gaz.).

Marinel

0
Mutila
Toponimoa da: Ez

Lanbidea adierazten duen hitza ('itsasgizona'). Hizkuntza guztietan usaiakoa izan da jendea izendatzeko honelakoak erabiltzea, egungo deituretan ikus daitekeen moduan.

Marioitz

0
Neska
Toponimoa da: Ez

Honen osagaiak Mari eta Oitz Nafarroako herriaren izena dira. Iturengo (N) Marioitzena oikonimoaren oinarrian dago (1655etik aurrera).

Mariotsoa

0
Neska
Toponimoa da: Ez

Maria eta Otsoa gizon izena dira honen osagaiak. Irurtzunen (N) aurkitu dugu lehen aldiz, 1590ean (Maria osoa de eraso).

Marisantzeko

0
Neska
Toponimoa da: Ez

Mari eta Santz (Antso, Santso) gizon izenaren Santzeko hipokoristikoa dira honen osagaiak. Auritzen (N) ageri da, 1363an (Marisanceco).

Marittipi

0
Neska
Toponimoa da: Ez

Honen osagaiak Mari eta izen bereko beste ahizpa zaharrago(ar)engandik bereizteko balio duen ttipi 'txikia' adjektiboa dira.

Maritxalar

0
Neska
Toponimoa da: Ez

Irudi duenez Mari antroponimoa eta Etxalar herri izena (N) dira honen osagaiak. Marichalarrena oikonimoa Elbeten (N) agertzen da, 1726-1727an.

Orriak