Mariaxuri

Sexua: 
Neska
Toponimoa da: 
Ez
Jatorria: 

Honen osagaiak Maria pertsona izena eta zuri adjektiboaren aldaera adierazkorra datekeen xuri dira. Nuinen (N) ageri da, 1546an (Maria xurj). Aldaera: Marizuri.

0