Maritxalar

Sexua: 
Neska
Toponimoa da: 
Ez
Jatorria: 

Irudi duenez Mari antroponimoa eta Etxalar herri izena (N) dira honen osagaiak. Marichalarrena oikonimoa Elbeten (N) agertzen da, 1726-1727an.

0