Aurkitu zure izena

Primary tabs

Eguzkia

0
Neska
Toponimoa da: Ez

Munduko erlijio zahar guztietan egon da Eki edo Eguzki-arekiko jaiera, hori baita bizitzaren iturria. Euskal mitologian Eguzkia -Ilargia bezala- Lurraren alaba da, emea beraz, eta gauero elkartzen da amarekin. Aldaerak: Eguzkiñe, Ekia eta Ekiñe. Zenbait lekutan hauxe esaten da iluntzean: "Eguzki amandrea badoa bere amagana".

Eguzkiñe

0
Neska
Toponimoa da: Ez

Beste batzuetan gertatzen den bezala, herriak sortutako izena da hau, S. Aranaren bideari jarraikiz. Oinarria, bistan denez, eguzki da eta bukaera aipatu autorearen bideko -ñe atzizki femeninoa

Eider

0
Neska
Toponimoa da: Ez

Eideard gaelikoz (Eskozian eta Irlandan) Edward izenaren aldaera da. Europako iparraldean hegazti bati deitzen zaio honela.

Eilo

0
Mutila
Toponimoa da: Ez

Erdi Aroan oso arrunta zen izen hau, Araban bereziki. 1025. urtean, esaterako, Valpuestako kartularioan ageri da. Aldaerak: Elo eta Eilon

Eita

0
Mutila
Toponimoa da: Ez

Erdi Aroko euskal izena, berez Aita-ren (aita izen arruntetik) aldaera dena. 956an Valpuestako kartularioan agertzen da.

Eitzaga

0
Neska
Toponimoa da: Bai

Zumarragako (G) auzoa eta Andre Mariaren adbokazioa.

Ekai

0
Mutila
Toponimoa da: Bai

Arakil eta Longida (N) ibarretako herriak eta bigarreneko Andre Mariaren adbokazioa. Arakilgo herriaren lehen aipamena 1257koa da, eta Longidakoarena 1058koa (Ekai). Azken honek, Donejakue bidean zegoenez gero, bazuen erromesentzako ospitalea. Andre Maria Done Martieren elizan dago. Eraikuntza hau eta irudia erromanikoak dira, baina aipagarriena hormetan dauden margolanak dira.

Ekain

0
Mutila
Toponimoa da: Ez

Zestoa eta Debaren (G) artean dagoen haitzulo ezagunaren izena. 1969an bertan aurkitutako margoak paleolitikoko ikusgarrienetakoak dira Euskal Herrian.

Ekaitz

0
Mutila
Toponimoa da: Ez

Izen arrunta ('erauntsia') eta mitologikoa.

Ekaitza

0
Neska
Toponimoa da: Bai

XX. mendearen hasieran izadiarekin lotutako izenak erabiltzeko kristautasunaren aurreko tradizioa berpizten hasi zen. Haietako bat dugu ekaitza, euskaraz Marirekin hagitz erlazionaturik egon dena, ostosketak berak sortzen baititu eta askotan itxura hau hartzen baitu leku batetik bestera joateko. Arantzako (N) mendia (1.047 m) ere bada.

Eki

0
Mutila
Toponimoa da: Ez

Eki izena sortaldeko hizkera batzuetan 'eguzkia' eta 'eguzkialdea, egutera' adierazteko erabiltzen da.

Ekia

0
Neska
Toponimoa da: Ez

Ekialdeko hizkeretako hitza.

Ekiñe

0
Neska
Toponimoa da: Ez

Izen berria da, eki 'Eguzkia' oinarritzat harturik sortua. Bukaera S. Aranaren ildoko -ñe atzizki femeninoa da.

Ekora

0
Neska
Toponimoa da: Ez

Ekorako (A) patroia san Sixto izan arren, Bertzijanako Andre Mariari debozio handia diote.

Eladi

0
Mutila
Toponimoa da: Ez

Sabino Aranak eta Koldo Elizaldek argitaratuko Santu Izendegia-n gaztelaniazko Eladio-ren baliokidetzat proposaturiko izena. Grezian du iturri berez 'greziarra' adiera zuen honek.

Elaia

0
Neska
Toponimoa da: Ez

Udaberrian Afrikatik gurera etortzen den txoria, olertiari eta literaturari esker udaberriaren adierazle bihurtua. Aldaerak: Ainara eta Enara.

Elazar

0
Mutila
Toponimoa da: Ez

Sabino Aranak eta Koldo Elizaldek argitaratuko Santu Izendegia-n Eleazar(o) eta Lazaro-ren baliokidetzat proposatzen da. Berez hebreerako El'azar eta arameoko La'azar izen beraren aldaerak dira eta 'Jainkoak lagundua' esan nahi dute.

Elbire

0
Neska
Toponimoa da: Ez

Sabino Aranak eta Koldo Elizaldek argitaratuko Santu Izendegia-n gaztelaniazko Elvira-ren baliokidetzat ematen den izena.

Eldua

0
Neska
Toponimoa da: Ez

Berastegiko (G) Andre Mariaren eliza, 1548an eraikia.

Elduara

0
Neska
Toponimoa da: Ez

Erdi Aroan ageri den izena. 864an dokumentatzen da Valpuestan ("Ego Elduara una cum filiis meis...").

Orriak