Urdinso

Sexua: 
Mutila
Toponimoa da: 
Ez
Jatorria: 

Urdin izenaren Erdi Aroko hipokoristikoa. 

0