Selatse

Sexua: 
Mutila
Toponimoa da: 
Ez
Jatorria: 

Erromatarren garaian (I-III. m.) Barbarin (N) herriko hiru idazkunetan agertzen den jainko izena: Sempronius Betunus Selatse.

0