Salusti

Sexua: 
Mutila
Toponimoa da: 
Ez
Jatorria: 

Sabino Aranak eta Koldo Elizaldek argitaratuko Santu Izendegia-n gaztelaniazko Salustio-ren baliokidetzat proposatzen den izena. Salustio Erromako idazlea izan zen, Zizeronen garaikidea eta etsaia, ezaguna, besteak beste, Katilinaren Konjurazioa liburuagatik. Baliokideak: Salustio (gaz.) eta Salluste (fr.).

0