Oxarra

Sexua: 
Mutila
Toponimoa da: 
Ez
Jatorria: 

Erdi Aroko euskal izena. Garesen (N) Ossarra agertzen da 1110-1119 bitartean, eta Leireko dokumentazioan Lope Ocharra 1188. urtean. Ozar 'txakurra, ora' izen arruntaren txikigarritzat jo du autoreren batek.

0