Nonaki

Sexua: 
Neska
Toponimoa da: 
Ez
Jatorria: 

Itzallen (N) azaltzen da, XI. mendean (Nonnaqui). Badaiteke Nunu, Nuño gizon izenaren aldaera femeninoa izatea. Nolanahi ere, hipokoristikoa zela irudi du, Martiki, Mitxelki eta bestek duten atzizki bera baitu, itxuraz bederik.

0