Neskur

Sexua: 
Neska
Toponimoa da: 
Ez
Jatorria: 

XIX. mendearen amaieran sortutako izena. Osagaiak neska eta haur direla dirudi.

0