Martitza

Sexua: 
Neska
Toponimoa da: 
Ez
Jatorria: 

Honen osagaiak Marti gizon izena, -(e)(i)tz atzizki patronimikoa eta genero femeninoa adierazten duen -a bukaera dira. Gipuzkoan azaltzen da, XVI. mendean (Martiza). 

0