Marizuri

Sexua: 
Neska
Toponimoa da: 
Ez
Jatorria: 

Honen osagaiak Mari ponte izena eta zuri adjektiboa dira. Lesakan (N) dokumentatzen da, 1609an (Mari çuri). Aldaera: Mariaxuri.

0