Maritza

Sexua: 
Neska
Toponimoa da: 
Ez
Jatorria: 

Honen osagaiak Mari izena, -(e)(i)tz atzizki patronimikoa eta genero femeninoa adierazten duen -a bukaera dira. Ondarroan (B) 1495ean azaltzen da (Maryca d'Oma) eta Bergaran (G) 1502an (Mariza).

0