Mariandreko

Sexua: 
Neska
Toponimoa da: 
Ez
Jatorria: 

Maria eta Andreko izenak dira honen osagaiak. Pasaian (G) ageri da, 1457an (Mariandreco de Laborda). Ez dakigu bigarren izenaren oinarrian Andreo-ren Andre aldaera dugun (Andres, alegia) ala femeninoetan ohikoa den andre izen arrunta. Nolanahi ere, garbi dago bukaeran -ko atzizki hipokoristiko ezaguna dagoela.

0