Joanitz

Sexua: 
Neska
Toponimoa da: 
Ez
Jatorria: 

Honen osagaiak Joan gizon izena eta patronimikoaren -(e)(i)tz atzizkia dira. Arrasaten (G) Joanitz izeneko bi emakume agertzen zaizkigu 1490. urtean; hauetako baten ahizpa, gainera, Marijoan deitzen zen. 

0