Jaunti

Sexua: 
Mutila
Toponimoa da: 
Ez
Jatorria: 

Jaun izenaren Erdi Aroko aldaera hipokoristikoa.

0