Gudane

Sexua: 
Neska
Toponimoa da: 
Ez
Jatorria: 

Azken urteotan sortu da, Edurne, Jone, Josune-ren tankerako izenen analogiaz, gaztelaniazko Marciala-ren baliokidetzat. Oinarrian guda 'gerra' dago, historikoa gudu 'borroka' bada ere; bukaera -ne atzizki femenino berria da.

0