Gometza

Sexua: 
Neska
Toponimoa da: 
Ez
Jatorria: 

Erdi Arko euskal izena, Gometz maskulinoaren baliokide. Lehen aldiz 1233an aurkitu dugu, Iruñeko katedraleko artxiboan, "deitura" moduan: "Maria Ortiz (...) filia de Orti Gometça". 1350ean, Ziraukin (N), Gomentza aldaera ageri da: "Graçia fija de Gomença" ('Grazia Gomentzaren alaba').

0