Gasteiz

Sexua: 
Neska
Toponimoa da: 
Bai
Jatorria: 

Arabako hiriburua eta Andre Mariaren eliza. Gartzia, Gartzea, Gartze-ren aldaera den Gaste(a) antroponimoaren eratorria da, jabegoa adierazten zuen -i(t)z atzizkiaren bidez. Azken honek latineko genitiboan du iturburu.

0