Garindo

Sexua: 
Mutila
Toponimoa da: 
Ez
Jatorria: 

Ohiko euskal izena Erdi Aroan, Galind germaniarretik atera bide dena. Prusiako ekialdeko Galinden eskualdearekin erlazionatu da. Aldaerak: Garino eta Garin. Baliokidea: Galindo (gaz.).

0