Garin

Sexua: 
Mutila
Toponimoa da: 
Ez
Jatorria: 

Garindo izenaren Erdi Aroko aldaera.

0