Eusebi

Sexua: 
Mutila
Toponimoa da: 
Ez
Jatorria: 

Sabino Aranak eta Koldo Elizaldek argitaratuko Santu Izendegia-n Eusebio-rentzat proposatutako baliokidea. Ikus izen hau. Gaur egun, Hegoaldean, gaztelaniaz -io (gizona) / -ia (emaztekia) bukaera duten izenek euskaraz -io / -i izan ohi dute, eta, horregatik, Euxebio gizon izena da, Euxabi emakume izentzat hartzen den bitartean. Beste horrenbeste gertatzen da, adibidez, Euxtakio / Euxtaki parearekin.

0