Domenja

Sexua: 
Neska
Toponimoa da: 
Ez
Jatorria: 

Erdi Aroko izen usua.

0