Barkane

Sexua: 
Neska
Toponimoa da: 
Ez
Jatorria: 

Osagaiak barkatu aditza eta emakume izenak sortzeko erabiltzen den -ne atzizki berria dira.

0