Andrekina

Sexua: 
Neska
Toponimoa da: 
Ez
Jatorria: 

Erdi Aroko izena. Andre-z eta -kin atzizki hipokoristikoaz osaturik dago; bukaerako -a genero mozioa dateke. Nafarroan 1282an ageri da.

0