Andreantsa

Sexua: 
Neska
Toponimoa da: 
Ez
Jatorria: 

Erdi Aroko euskal izena, Andre-z eta Antsa-z osatua (ikus sarrerok). 1226an Oltza zendean (N) aurkitzen dugu (Andranssa) eta XIV. mendean Nabaskozen (N) (Andre Ansa). Bilbon XV. mendean bizirik zegoen, artean ere (Andrransa de Çeberyo, Andre Ansa de Çeberyo, 1464). Andresantsa aldaera ere bada.

0