Agerne

Sexua: 
Neska
Toponimoa da: 
Ez
Jatorria: 

Irudi duenez, izen hau "herriak" asmatua da, oinarritzat agertu 'azaldu' aditza hartuz eta bukaeratzat S. Aranaren lanaz geroztik izen femeninoetan maiz aurkitzen dugun -ne

0